Teater Talent Vendsyssel

Vi gør noget for talenterne i Nordjylland!

Du ved hvor du skal søge hen, hvis du vil fordybe dig i musik, sang, dans eller sport i din fritid.
Men hvor søger du hen, hvis du har lyst til at fordybe dig i teater og vil lære håndværket?
Det gør du på Teater Talent Vendsyssel som er en del af Vendsyssel Teater.
Og du kan gå på holdet ved siden af din uddannelse.
 

Hvad er Teater Talent Vendsyssel eller den korte udgave TTV.

Teater Talent Vendsyssel er et to-årigt grundforløb for teaterinteresserede unge mellem 15-20 år, der ønsker at udvikle og udforske deres evner, samtidig med at de passer deres uddannelse. Eleverne undervises gennemsnitlig 10 timer om ugen, ved siden af deres øvrige uddannelse. Der optages gennemsnitligt ca. 10 elever pr. hold.

På TTV bliver der undervist i skuespilteknik af professionelle kunstnere på højt niveau.

 

Hvor foregår Teater Talent Vendsyssel.

Undervisningen foregår som udgangspunkt på Vendsyssel Teater. På teatret vil du være i kontakt med det professionelle teater, så der skabes et gensidigt forhold. Samtidig giver det dig et tilhørsforhold og trygge rammer, som er vigtigt i dette grundforløb.

Ligeså vigtigt er det, at have en fast person som du altid kan henvende dig til. Det har du i Pia Mourier som er den ansvarlige under hele forløbet. Pia er samtidig din faste underviser, suppleret af gæstelærere.

Desuden vil du også være knyttet til Hjørring Musiske Skole, som varetager sang og stemmetræning.


Hvordan og hvem kan blive optaget?

TTV optager unge i alderen 15 – 20 år til et unikt, professionelt 2-årigt grundforløb i skuespilteknik.
Optagelse på Teater Talent Vendsyssel sker efter en bestået optagelsesprøve.

 

Optagelsesprøve til nyt 2 årigt forløb bliver i foråret 2018.

Til optagelsesprøven skal du forberede en monolog og en sang.

Monologen skal være fra et skuespil, som har været opført professionelt i Danmark og må max vare 3 minutter. Ansøgeren kan selv vælge en monolog eller der kan vælges blandt de foreslåede monologer. De samme kriterier gælder den valgte sang.

 

Der er en årlig egenbetaling på: 5.380 kr. delt i 4 rater. (2015 pris)

 

Der er mødepligt til al undervisning, og fravær accepteres kun ved sygdom og i særlige tilfælde. Tilbagevendende ubegrundet fravær betyder ekskludering.

 

Vigtigt!

Det skal understreges, at forløbet på Teater Talent Vendsyssel ikke er en forskole med specifik henblik på, at du kan søge optagelse på de danske eller udenlandske skuespillerskoler.

At gennemgå dette 2 årige grundkursus giver ikke automatisk adgang eller optagelse på skuespillerskolerne.

Det er af meget stor vigtighed, at dine forældre støtter og bakker op under hele uddannelsesforløbet.

 

Om Teater Talent Vendsyssel grundforløb.

TTV henvender sig til talentfulde unge, som ønsker at udvikle deres interesse og evner for skuespillerfaget.

Teater talent linjen bliver støttet af: Hjørring Musiske skole og BMMK.                                           

Vi samarbejder med FilmMaskinen og PixlArt.

 

Teater Talents vision:

 - Udvide unges kendskab til scenekunst.

 - Styrke unges scenekunstneriske færdigheder i krop og stemme.

 - Videreudvikle talentfulde unges dannelse og kreativitet.

 - Forbedre unges evner til at indgå i nyskabende og kreative sammenhænge lokalt og på landsplan.

 - Intensivere unges sociale færdigheder og skabe grobund for personlig udvikling og vækst.

 - Give hver elev plads til at afsøge nye grænser.

 - Skabe indsigt og forståelse for sit eget handlingsmønster og andres i et krævende samarbejde.

 

Undervisningen vil indeholde discipliner som:

skuespilteknik – ensembletræning – forskellige former for improvisationer – karakterarbejde

tekstarbejde (monolog og dialog), afprøve forskellige teatergenrer - offentlige visninger

masker – improvisation - dans - retorik – film og TV teknik – casting - radio og speak teknik

teaterhistorie – stilarter – instruktionsteknik

sang (solo og kor) - stemmetræning – rytmik. 

 

Al undervisning varetages af professionelle og aktivt udøvende kunstnere!

 

Teater Talent Vendsyssel tilbyder gennemsnitligt 10 timers undervisning om ugen.

Men ofte samles undervisningen i længere koncentrerede weekendworkshops.

Derudover må du forvente en del forberedelse under hele forløbet.

Der tages hensyn til andre studier og eksaminer f.eks. på gymnasiet eller erhvervsskole.

Udover en række mindre visninger og arbejdsdemonstrationer f.eks. i 12 A’s regi (Vendsyssel Teater ungdomsscene) er der planlagt to større forestillinger i forløbet.

Den første cirka halvvejs i forløbet, den anden afslutter grundforløbet.

Du skal regne med at bruge noget af din sommerferie.

 

TTV vil komme på ekskursioner for at:

  • Se forestillinger på forskellige teatre.
  • Møde professionelle skuespillere, sangere, sceneinstruktører, dramatikere, scenografer osv.
  • Møde teaterledere, pr-medarbejde, scenepersonale.

 

Det tilstræbes at give dig så bred en indsigt som muligt. Derfor bliver disse studieture prioriteret højt.

 

Samarbejde på tværs:

Der arbejdes på at planlægge studieture og samarbejde med andre teater talent hold.
Vi samarbejder med FilmMaskinen i Frederikshavn og Pixlart i Øster Vrå.

Vi gør alt dette, fordi talenter skal have hjælp til at udvikle deres talent der hvor de har deres rødder.
Vi skal ikke bevise noget, men vise at Nordjylland kan hvad vi vil.

Administrationen af Teater Talent Vendsyssel bliver varetaget af Hjørring Musiske skole, Vendsyssel Teater og Pia Mourier.


Se mere på: https://www.facebook.com/Teater-Talent-Vendsyssel-1055247601194897  eller  www.vendsyssel-teater.dk

Kontaktinfo: pia@vendsyssel-teater.dk /telefon: 2082-4911

 

”Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt!”

                                                                                       -Pippi

 

Glæder mig til at høre fra dig

mange hilsner

 

Pia Mourier

Vendsyssel Teater- Hvad & Hvem

Vendsyssel Teater startede som egnsteater i Hjørring i 1984. Det får tilskud fra både Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune. Den 1. januar 2017 indledes Vendsyssel Teaters næste fireårige egnsteateraftale. 

Teatret producerer hver sæson mellem fem og syv teaterproduktioner. Derudover præsenterer teateret 10 - 12 gæstespil fra turnerende teatre og viser mellem tre og fem forestillinger for børn og unge. Læs mere

Find os her

Banegårdspladsen 4
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 47 11
teater@vendsyssel-teater.dk

Cvr. nr. 74841317