OM BYGNINGEN

Et helt særligt og stærkt bygningsværk blev i 2017 indviet i Hjørring – et Teater og oplevelseshus

Den oprindelige tanke med det nye Vendsyssel Teater var at skabe et teater- og oplevelseshus, som ville gribe ud efter byens liv og byde det indenfor. Et hus for alle. Ung som gammel. Professor som elev. Professionel som amatør. 

Visionen var, at huset skulle styrke udviklingen af byen, kommunen og hele regionen – inden for både bosætning, uddannelse og erhvervsliv. 

Etableringen af det nye teater- og oplevelseshus skulle tilføje opholds- og udfoldelsesmuligheder centralt i byen. I det generøse, inviterende rum ville byliv møde kultur, og huset være til rådighed for forskellige begivenheder, initiativer samt planlagte og spontane aktiviteter. 

NY LEGEPLADS  TIL FREMTIDENS SCENEKUNST

Med nye muligheder for scene- og publikumsopstillinger fik vi, skuespillerne og holdet bag nye måder at skabe teater på. Avanceret teknik, særlige detaljer og god plads gav hidtil uafdækkede udfoldelsesmuligheder. Et sted hvor fremtidens scenekunst kunne udvikle sig. 

ARKITEKTURENS SAMSPIL

Vi er meget stolte over vores smukke teaterhus. Vores alles teaterhus. Den markante bygning midt på Banegårdspladsen lyser op og bringer liv i bybilledet. Arkitektonisk fremstår bygningen som en komposition af præcise bygningsvolumener, der stilfuldt og markant tilpasser sig den omkringliggende bymidtes forskellige skalaer og samtidig manifesterer sig som en levende og moderne organisme i bybilledet. 

Facaderne i cortenstål spiller med sin varme farve flot op til den eksisterende bygningsmasses røde teglstensfacader, mens de transparente glasfacader mod den store teaterplads mod vest knytter huset tæt på byrumsforløbene mellem Banegårdspladsen og bymidten. 

EN NYTÆNKENDE KULTURINSTITUTION

Det nye Vendsyssel Teater nytænker kulturinstitutionens rolle som en del af byens offentlige rum. Huset fungerer som samlingssted for de, der interesserer sig for musik, teater og kulturliv, ikke mindst de lokale unge og ikke-organiserede grupper. Der er tale om et visionært bygningsværk, der kan bidrage til det stærke kulturliv i Vendsyssel.

Huset skal styrke udviklingen af både byen Hjørring og hele Hjørring Kommune, og samtidig fungere som en dynamo for kulturlivet i hele Nordjylland. Dermed understøttes både bosætning, uddannelse og erhverv. Teater og Oplevelseshuset rækker ud i byen og skaber, udover teater, plads og rum til mange typer aktiviteter, spontane som planlagte, for både aktive deltagere og nysgerrige betragtere – kort sagt et miks af muligheder, der kredser omkring kulturelle forhold både i og udenfor huset.

TEATRET ER HJERTET

Hjørring har et usædvanligt succesrigt teaterliv. Dette har været udgangspunktet for, at huset er kommet til verden, og derfor er mulighederne for udfoldelse af en helt særlig scenekunst hjertet i huset. Dette nye teater skal i dets sale engagere og inspirere landsdelens indbyggere ved at tilbyde scenekunst i mange former af høj klasse. En scenekunst, hvor intimitet og nærhed mellem publikum og optrædende har høj prioritet. En scenekunst som rækker ud til mange befolkningsgrupper i alle aldre, og som også kaster international bevågenhed af sig.

Vendsyssel Teater har hjemsted i det nye hus. Teatret et af landets mest veldrevne og anerkendte teatre med et stort loyalt og kvalitetsbevidst publikum. Teatret har dannet ramme om mange succesfulde forestillinger, herunder flere Reumert nominerede. I januar 2020 avancerede teatret fra at være et egnsteater til at blive et “Regionalt Kraftcenter” (også kendt som et §5-teater), hvilket bl.a. sætter teatret på Finansloven.

SAMMENHÆNG MED BYEN

Teater og Oplevelseshusets etablering tilføjer attraktive opholds- og udfoldelsesmuligheder til byens rum og bidrager dermed til at skabe sammenhæng i byen. Huset er placeret centralt i Hjørring, nær byens øvrige kulturinstitutioner og mellem byens hovedindfaldsvej, togstationen og bymidtens hovedstrøg. Huset er på 4200 kvadratmeter, og rummer 4 sale. Den store sal er designet sådan, at der kan rummes ”in-the-round” forestillinger med plads til 250 – 350 tilskuere – i største opstilling 430 pladser. Blackboxen rummer op til 150 personer. Musiksalen er optimeret til kammermusik og rummer 190 pladser. Herudover er er en prøvesal, som også kan bruges til eksempelvis børneforestillinger.

DET OFFENTLIGE INTERIØR

Udover musiksal og teatersale er husets helt særlige karakteristikum det offentlige interiør – Teater og Oplevelseshusets ankomstareal – der tager åbent imod og byder indenfor. Det er tænkt som et åbent, generøst og inviterende offentligt rum, hvor byliv møder teater i et aktivt knudepunkt. Her er der mulighed for mange og forskelligartede spontane og planlagte aktiviteter henover døgnet, men også mulighed for bare at sætte sig og drikke en kop kaffe. Det er et rum, der folder sig ud mod teatertorvet og byen, og som også er til rådighed for en række folkelige og foreningsbaserede begivenheder og initiativer.

ARKITEKTUR

ARKITEKTUR

Bygningsprojektet fremstår som en komposition af præcise bygningsvolumener, der meget enkelt og markant tilpasser sig den omliggende bymidtes forskellige skalaer og samtidig manifesterer sig som en ny levende organisme i bybilledet. Facader i cortenstål spiller med sin varme farve flot op til den eksisterende bygningsmasses røde teglstensfacader, mens de transparente glasfacader mod en nyanlagt teaterplads mod vest knytter huset tæt på byrumsforløbene mellem Banegårdspladsen og bymidten.

ARKITEKTER

Schmidt Hammer Lassen Arkitects K/S

UNDERRÅDGIVERE:

• Arkitektfirmaet Finn Østergaard
Brix & Kamp A/S
• Alectia, LiWplanning ApS
• Gade & Mortensen Akustik
• AIX Ark. AB-Arteno v. Torsten Nobling

PARTNERINGS ENTREPRENØR:

A. Enggaard A/S

ØKONOMI:

Det samlede budget for byggeriet er på 175 millioner kroner (inkl. grunden). Foruden Hjørring Kommune bidrager en række fonde til opførelsen:

Realdania, 65 mio. kr.
Det Obelske Familiefond, 25 mio. kr.
• ENV-”Fonden”, 25 mio. kr.

ARKITEKTONISK ANERKENDELSE:

KONTAKT

Banegårdspladsen 4
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 47 11
teater@vendsyssel-teater.dk

CVR-nummer: 74841317

Åbningstider

Huset er åbent for offentligheden

 • Mandag-lørdag

  kl. 09.00 - 20.00

 • Søndag
  Lukket

Administrationen

 • Hverdage
  kl. 10.00 - 15.00

Billetkontoret

 • Hverdage
  kl. 10.00 - 15.00

(Dog lukket mellem 12.30 og 13.15)
Åbner en time før forestillingsstart.

Tilmeld nyhedsbrev

Webbureau ITTP